Ludzie piszą…

Polski Sejm wychodząc naprzeciw zaangażowaniu obywateli w poprawę jakości życia w Polsce umożliwił składanie petycji.

Art. 2. pkt.3 Ustawy o petycjach mówi:

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

W zeszłym roku Komisja do spraw petycji rozpatrzyła 160 wniosków. Spośród setek petycji złożonych w tym roku, moją uwagę przyciągnęła złożona w listopadzie. Dotyczy sprawy bardzo istotnej dla życia wszystkich obywateli: uchylenia art. 7 i art. 17 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Czytając przecierałam oczy ze zdumienia, a byłam pewna, że już nic mnie w życiu nie zdziwi.

M.

Reklamy